ตู้สายดับเพลิง
image
  • งานออกแบบพร้อมติดตั้งดับเพลิง (Turn Key) ตามมาตรฐาน  NFPA.14 (Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems) พร้อมรับประกันผลงานหลังจากส่งมอบงาน
  • งานตรวจ ทดสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตู้สายดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA.25 (Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems) ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
  • งานทดสอบแรงดันสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hydrostatic Test) ตามมาตรฐาน NFPA.25 (Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems)
  • งานซ่อมแซม แก้ไขปัญหา ปรับปรุง ตู้สายดับเพลิง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA.14 (Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems)
Powered by MakeWebEasy.com