Hardwire System
image

  • งานออกแบบพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Turn Key) ตามมาตรฐาน NFPA.72 (National Fire Alarm and Signaling Code) พร้อมรับประกันผลงานหลังจากส่งมอบงาน
  • งานตรวจ ทดสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน NFPA.72 (National Fire Alarm and Signaling Code) ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
  • งานซ่อมแซม แก้ไขปัญหา ปรับปรุง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นตามมาตรฐาน NFPA.72 (National Fire Alarm and Signaling Code)
Powered by MakeWebEasy.com