เกี่ยวกับเรา

     บริษัท ไพโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการงานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า และความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ    

     เราเป็นผู้ให้บริการงานออกแบบพร้อมติดตั้ง ตรวจและทดสอบพร้อมผลรับรองการตรวจสอบ งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด โดยวิศวกร ช่างเทคนิค และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงงานจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท และองค์กรชั้นนำ ให้ออกแบบพร้อมติดตั้ง ตรวจและทดสอบ โดยมีการทำสัญญาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจในการทำงานเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้า

“ให้ PECO ดูแลความปลอดภัยในองค์กรที่คุณรัก”

Powered by MakeWebEasy.com