ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง
image
  • งานออกแบบพร้อมติดตั้งระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง (CO2) (Turn Key) ตามมาตรฐาน NFPA.12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems) พร้อมรับประกันผลงานหลังจากส่งมอบงาน

  • งานตรวจ ทดสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง (CO2)  ตามมาตรฐาน NFPA.12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems) ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี

  • งานซ่อมแซม แก้ไขปัญหา ปรับปรุง ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง (CO2)  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA.12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems)

  • งานทดสอบแรงดันถังบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ (Hydrostatic Test) และเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน NFPA.12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems)
Powered by MakeWebEasy.com