เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
image
  • งานออกแบบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Turn Key) ตามมาตรฐาน NFPA.20 (Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection) พร้อมรับประกันผลงานหลังจากส่งมอบงาน
  • งานตรวจ ทดสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA.25 (Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems) ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
  • งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปี ตามมาตรฐาน NFPA.25 (Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems) 
  • งานซ่อมแซม แก้ไขปัญหา ปรับปรุง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA.20 (Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)
  • งานทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปี (Performance Test) ตามมาตรฐาน NFPA.20 (Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection) และ NFPA.25 (Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems) พร้อมออกใบรับรองโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
Powered by MakeWebEasy.com